منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران یکشنبه ۲۱ بهمن در خرم‌آباد اعلام کرد: فعالیت ۳۰۰ واحد دانشگاهی پیام‌نور متوقف شده است. به گفته او تمامی واحدهای دانشگاه علمی و کاربردی نهادهای دولتی نیز تعطیل و به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. وزیر علووم کم شدن دانشجو و تغییرماموریت را علت توقف فعالیت واحدهای دانشگاه پیام‌نور دانست و گفت که برخی از واحدهای دانشگاهی پیام‌نور ادغام شده‌اند. او در باره تعطیلی دانشگاه‌های علمی و کاربردی وابسته به وزارتخانه‌ها هم گفت: این واحدها «به محلی برای تحصیل کارمندان دولت تبدیل شده بود». به گفته او، این دانشگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و بخش خصوصی باید از آن حمایت کند. غلامی همچنین از تعطیلی ۵۰ واحد دانشگاه غیرانتفاعی به دلیل «عدم فراهم کردن شرایط حداقل» و توقف ۷۰ واحد دانشگاهی « تا زمان رسیدن به شاخص‌ها» خبر داد.