کارگران کارخانه سیمان صوفیان در استان آذربایجان‌شرقی یکشنبه ۲۱ بهمن برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. به گزارش منابع خبری کارگران این کارخانه از پنج روز قبل در اعتراض به سه ماه پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمه و برخوردار نبودن از بیمه تامین اجتماعی اعتصاب کردند. سیمان صوفیان تبریز در ۵ کیلومتری شهر صوفیان در استان آذربایجان‌شرقی قرار دارد.