کفیل وزارت دفاع آمریکا وارد کابل شد

پت شاناهان در بدو ورود به کابل گفت واشنگتن قصد ندارد تعداد نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان را کاهش دهد.