سپاه پاسداران در مسیر راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن در تهران، موشک‌های قدر با برد ۲ هزار کیلومتر، قیام با برد ۷۰۰ کیلومتر و ذوالفقار با برد ۸۰۰ کیلومتر را به نمایش گذاشت. سپاه پاسداران شامگاه ۲۱ بهمن در بیانیه کوتاهی اعلام کرد که همچنان برنامه موشکی‌اش را ادامه و آن را توسعه می‌دهد.