فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی اعلام کرد که ۲۱ میلیون کیلو گوشت به زودی وارد بازار خواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد ۶۱۹ کانتینر به وزن ۱۶ میلیون کیلو و دو محموله گوشت به وزن بیش از ۱۰ میلیون کیلو گوشت قرمز در گمرکات شناسایی شده است. دژپسند گفت: «انتظار داریم فعالان اقتصادی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی مبادرت به واردات گوشت می‌کنند، با اقدامی منصفانه این گوشت را جهت استفاده مردم به بازار عرضه کنند. با کسانی که از این اقدام تخطی کنند، برخورد می‌کنیم.» در روزهای گذشته قیمت گوشت به بیش از صد هزار تومان در هر کیلو افزایش یافته بود. تکرار ماجرای موبابل و کاغذ: کسانی که با ارز دولتی گوشت وارد می‌کردند، از عرضه آن به بازار خودداری کرده بودند. وزیر کشاورزی قاچاق دام به عراق را یکی دیگر از عوامل گرانی گوشت دانسته بود.