مارتین گریفیتس فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن دوشنبه ۱۱ فوریه/ ۲۲ بهمن هشدار داد که اگر سازمان ملل به سیلوهای گندم در بندر الحدیده دسترسی پیدا نکند، احتمال دارد که این گندم‌ها بپوسند. ذخایر گندم برای سیر کردن بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در طی یک ماه نظر گرفته شده اما در محاصره است و سازمان ملل به آن دسترسی ندارد.