دور جدید سفرهای زلمی خلیل‌زاد برای صلح در افغانستان آغاز شد

در این سفر ۱۸ روزه، فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان به بلژیک، آلمان، ترکیه، قطر، افغانستان و پاکستان خواهد رفت. این پنجمین سفر خلیل‌زاد به کشورهای مختلف است.