رضا شیخ‌پور، کارشناس محیط زیست در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران از بیماری درختان در جنگل هیرکانی خبر داد و گفت: «۱۵ درصد از سطح جنگل‌های هیرکانی شمال طی چند سال اخیر به کاربری کشاورزی و مسکونی تغییر کرده اما نکته مهم اینجاست که به جز تغییر کاربری، این جنگل‌ها از داخل دستخوش آفت و بیماری شده و در حال تهی شدن است.» به گفته این کارشناس محیط زیست اگر مردم و دولت دست از تعرض به جنگل‌ها برندارند تا ۷۰ سال دیگر جنگل‌ هیرکانی کاملاً از بین می‌رود: «اگر به همین روند ادامه دهیم تا ۷۰ سال آینده حتی نیم متر مربع در شمال کشور جنگل باقی نمی‌ماند.»