به گزارش خبرگزاری کار (ایلنا)، محمدرضا حریری نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین از تاسیس شرکت‌هایی برای تهاتر(مبادله کالا به کالا) و خدمات بدون مبادله پول دفاع کرد و گفت: «هر رخنه‌ای در دیوار تحریم یک گام رو به جلو است که باید برداشته شود و یکی از ابزارهای آن همین معاملات تهاتری است». او درباره اینکه چه نهادهایی این مبادلات را دراختیار خواهند گرفت گفت: «بخش خصوصی سهم بزرگی در اقتصاد ما ندارد و طبیعتا بخش‌هایی که سهم بیشتری‌ دارند ورود خواهند کرد. ما در شرایط جنگی قرار داریم که آن نیز الزامات خاص خود را دارد. بنابراین ورود دولت یا نظامیان به صحنه اقتصاد کشور طبیعی است. مباحثی مانندی آزادی‌های اقتصادی یا خصوصی سازی برای شرایط نرمال مناسب است».