بن‌سلمان برای سرمایه‌‌گذاری به پاکستان و هند می‌رود

عربستان سعودی در صنعت نفت، انرژی، برق، زیرساخت‌ها، معادن و کشاورزی در پاکستان و هند سرمایه‌گذاری می‌کند. هدف: گسترش عمق استراتژیک عربستان در منطقه.