نتایج اولیه یک پژوهش بر روی جمعیت حشرات در دنیا حاکی از آن است که گونه‌های حشرات نیز مانند بسیاری از گونه‌های جانوری در مسیر انقراض قرار گرفته‌اند. به گزارش خبرگزاری الجزیره، این پژوهش که ده‌ها سال به‌طول انجامیده است نشان می‌دهد که ممکن است بیش از ۴۰ درصد گونه‌های حشرات در دهه‌های آینده منقرض و ناپدید شوند. دانشمندان این یافته‌ها را «ترسناک» و برای بوم‌سازگان (اکوسیستم‌ها) «فاجعه‌آمیز» خواندند. پل رالف الریچ، رئیس مرکز زیست حفاظتی دانشگاه استنفورد درباره این پژوهش می‌گوید: «اگر حشرات نابود شوند، ما انسان‌ها هم نابود می‌شویم. کل حیات سیستم کشاورزی وابسته به حشرات است». اما تنها زنجیزه غذایی نیست که به آن‌ها وابسته است. حشرات علاوه بر گرده‌افشانی، خاک و آب را پاکسازی می‌کنند، در بازیافت زباله‌ها موثرند و نقش بسیار مهمی در کنترل آفت‌های گیاهی دارند. شمار آن‌ها هرسال ۲.۵ درصد کاهش پیدا می‌کند. علاوه بر تغییرات اقلیمی و گسترش شهرها، دانشمندان سموم مورد استفاده در کشاورزی را دلیل اصلی آسیب به حشرات می‌دانند. آن‌ها می‌گویند باید در استفاده از این سموم تجدید نظر شود چرا که در حال حاضر تاثیر زیادی بر پرورش محصولات کشاورزی ندارند و می‌توانند جای خود را به سمومی بدهند که برای حشرات مضر نیستند.