مجلس روسیه پیش‌نویس طرحی را تصویب کرد که به موجب آن اینترنت این کشور داخلی و از اینترنت جهانی منفصل خواهد شد. یکی از پیشنهاددهندگان این طرح آندری لوگووی است که از مظنونان اصلی قتل الکساندر لیتویننکو، منتقد دولت روسیه در سال ۲۰۰۶ به‌شمار می‌آید. حامیان این طرح می‌گویند روسیه باید بتواند با توجه به اعلام سیاست‌های سایبری واشنگتن مبنی بر پاسخ به هرگونه حمله سایبری، امنیت شبکه‌های اینترنتی خود را افزایش دهد. این طرح ایجاد مرکزی را برای امن کردن و کنترل مسیرهای اینترنتی پیشنهاد می‌کند و از سرویس‌دهندگان اینترنتی می‌خواهد ابزارهای فنی لازم را برای مقابله با تهدیدها به‌کار گیرند. براساس این طرح اقدامات سریعی برای آزمایش اینترنت داخلی و امکان منفصل کردن اینترنت روسیه از شبکه جهانی در دستور کار قرار خواهد گرفت. مخالفان معتقدند این طرح که به پروژه «دیوار آتشین» چین شباهت دارد، بسیار پرهزینه است و به‌وسیله کارشناسان نوشته نشده است. آن‌ها می‌گویند تصویب این طرح نشان می‌دهد که مقامات روسیه می‌خواهند با وجود تحمیل هزینه‌های عمومی و شخصی کلان،‌ به محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت و زیرپاگذاشتن آزادی‌ اینترنتی ادامه دهند. منتقدان این طرح را بخشی از سیاست‌های درازمدت روسیه برای قطع دسترسی به اینترنت می‌دانند و بسیار نگرانند که اینترنت این کشور در ادامه این مسیر به‌طور کامل از اینترنت جهانی جدا شود.