پارلمان استرالیا برخلاف تمایل دولت محافظه‌کار این کشور لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن پناهجویان ساکن اردوگاه‌های جزایر دورافتاده، مانند نائورو و پاپوا گینه نو امکان آن را می‌یابند که در داخل استرالیا مورد درمان قرار گیرند. لایحه تصویب‌شده اکنون باید در مجلس سنا مورد بررسی قرار گیرد. پارلمان در حالی این لایحه را تصویب کرده که دولت استرالیا سیاست‌های ضدپناهجویان را در این کشور پیش می‌برد. استرالیا از سال ۲۰۱۳ پناهجویان کشورهای مختلف را که با کشتی، خود را به سواحل این کشور می‌رسانند در جزایر نائورو و پاپوآ گینه نو بدون امکانات کافی نگهداری می‌کند. این سیاست به‌منظور کاهش شمار پناهجویان در استرالیا در پیش گرفته شده است. با این حال مدافعان حقوق بشر همواره علیه سیاست‌های دولت دست به اعتراض زده‌اند.