“گام دوم” خامنه‌ای در مسیر همیشگی

رهبر جمهوری اسلامی بیانیه‌ای منتشر کرده که رسانه‌های پیرو دستگاه آن را «مهم و راهبردی» توصیف کرده‌اند. بیانیه هیچ نکته‌ای تازه فراتر از بقیه منبرهای ولی فقیه ندارد.