واعظی: مسئولیت رد لایحه پالرمو با مجمع تشخیص مصلحت است

رئیس دفتر روحانی اظهار امیدواری کرد که ایران در فهرست سیاه «کارگروه اقدام مالی» قرار نگیرد.