صحنه بیرونی کنفرانس ورشو که برای فشار بر حکومت اسلامی ایران تشکیل شده، در دست هواداران مجاهدین خلق است. سازمان مجاهدین خلق رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به ورشو دعوت کرده‌اند تا در تظاهرات آنها سخنرانی کند. او برای هر حضور خود مبلغ کلانی می‌گیرد. به گزارش منابع خبری مجاهدین در شبکه‌های اجتماعی، جولیانی در تظاهرات مجاهدین مریم رجوی را به عنوان آلترناتیو حکومت اسلامی برای رژیم‌چنج معرفی کرده است. در خود کنفرانس هیچ‌کدام از گروه‌های هوادار مشی رژیم‌چنج شرکت داده نشده‌اند. برگزار کنندگان کنفرانس به شاهزاده رضا پهلوی و تشکل‌های هوادار او هم اعتنایی نکرده‌اند. هواداران سلطنت نیز با چند اتوبوس به ورشو سفر کرده‌اند تا به نفع رضا پهلوی تظاهرات کنند.