ریزش دیواره کانال فاضلاب در بافت قدیمی بوشهر به مرگ یک کارگر انجامید و یک کارگر نیز مصدوم شد. حادثه سه‌شنبه ۲۳ بهمن و حین فعالیت بیل مکانیکی اتفاق افتاد. دو کارگر پپمانکاری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر که به ترتیب ۴۰ و ۳۰ سال داشتند بین دیواره‌ها و آوار گیر کردند. یکی از کارگران جان باخت و دیگری مصدوم شد. داریوش وحدتی (مسئول عملیات اداره آتش نشانی استان بوشهر در توضیح حادثه گفته است «در زمان برش آسفالت، دیواره کانال ریزش کرد. یکی از کارگران در بین دیواره‌ها و آوار گیر افتاد و متاسفانه جان خود را از دست داد.» کارگر مصدوم به بیمارستان منتقل شده است.