مبلغ سبد معیشت کارگران تعیین شد

در حالی‌که مرکز آمار نرخ تورم در دی‌ماه امسال را ۲۰,۶ درصد اعلام کرده، کمیته دستمزد تنها یک میلیون و ۸۹ هزار و ۲۶۲ تومان به هزینه‌های زندگی کارگران افزوده است.