ناتو اوضاع افغانستان پس از خروج آمریکا را بررسی می‌کند

وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو می‌خواهند درباره آینده عملیات خود در افغانستان و چگونگی حضور نظامی در این کشور به‌منظور پیشبرد مذاکرات سیاسی و پایان بخشیدن به جنگ گفت‌وگو کنند.