معلمان در ۶ شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند

درخواست معلمان در تجمعات اعتراضی در شهرهای سنندج، ارومیه، مریوان، اردبیل و کرمانشاه و مشهد، بهبود معیشت، آزادی معلمان بازداشتی و توقف کالایی‌سازی آموزش بود.