پایان کنفرانس ورشو: «هم‌نظری کشورهای شرکت‌کننده در مورد تهدید ایران»

وزیران امور خارجه آمریکا و لهستان در کنفرانس خبری پایان نشست ورشو گفتند همه شرکت‌کنندگان اجلاس ایران را تهدیدی جدی برای منطقه خاورمیانه می‌دانند. پمپئو خواهان افزایش فشارها بر ایران شد.