وزارت خارجه ایران: بیانیه پایانی کنفرانس ورشو یک سند بی‌خاصیت است

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد آمریکا در برگزاری نشست لهستان به یک تصمیم مشترک نرسید و اعتباری هم به دست نیاورد.