شورای امنیت حمله تروریستی به اتوبوس پرسنل سپاه را محکوم کرد

شورای امنیت از کشورهای عضو سازمان ملل خواست با دولت ایران برای یافتن عاملان و آمران حمله تروریستی در جاده خاش به زاهدان همکاری کنند.