مجمع تشخیص باز هم به نتیجه نرسید: تصویب پالرمو، شاید وقتی دیگر

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از جلسه روز شنبه ۲۷ بهمن:«در این جلسه مجمع، ۱۲ تن از اعضا در موافقت یا مخالفت با این لایحه صحبت کردند اما با توجه به اینکه تعداد اعضایی که خواستار صحبت درباره این لایحه بودند زیاد بود، نوبت به همه اعضا نرسید و لذا مقرر شد در جلسه بعدی مجمع که دو هفته آینده برگزار می‌شود، بررسی ادامه یابد.»