دیده‌بان حقوق بشر سوریه روز شنبه ۱۶ ژانویه/ ۲۷ بهمن خبر داد نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا آخرین منطقه تحت محاصره داعش در شرق سوریه را باز پس گرفتند. این گروهِ ناظر بر جنگ سوریه گفت که چند صد جنگجوی داعش که بسیاری از آنها تابعیت خارجی دارند، در دو روز اخیر خود را تسلیم نیروهای دموکراتیک سوریه کردند. با این حال گمان می‌رود هنوز برخی از جنگجویان داعش در تونل‌های زیرزمینی پنهان شده باشند. روز گذشته نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند ستیزه‌جویان داعش در حوالی «بغوز» صدها غیر‌نظامی را از پناهگاه‌های خود بیرون آورده‌اند. به این ترتیب آخرین مرحله عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه با برخورداری از پشتیبانی هوایی ارتش آمریکا کُند شد و اعلام پیروزی به تعویق افتاد. در گزارش روز شنبه دیده‌بان حقوق بشر آمده است جنگجویان داعش در گروه‌های حدود ۲۰۰ نفری در چند نوبت تسلیم شدند. گمان می‌رود تسلیم این نیروها بر اساس یک توافق صورت گرفته باشد، اما از جزییات این توافق اطلاعی در دست نیست. منطقه تحت محاصره داعش در نزدیکی باغوز در کرانه شرقی رود فرات آخرین قلمروی داعش در آن بخش از سوریه محسوب می‌شود که نیروهای تحت حمایت ایالات متحده در آن حضور نظامی دارند. خبر شکست کامل داعش هنوز از سوی خبرگزاری‌های رسمی تایید نشده است.