کنفرانس امنیتی مونیخ: آمریکا بار دیگر خواهان خروج اروپا از برجام شد

معاون رئیس‌جمهوری آمریکا فشار بیشتر بر ایران را برای صلح، امنیت و آزادی مردم ایران، منطقه و جهان ضروری دانست. اتحادیه اروپا اما با سیاست‌های آمریکا همراهی نمی‌کند.