سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سخنان مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره خطرات جمهوری اسلامی برای منطقه گفت: «صبور باشید. بخوانید و بیاموزید که تاریخ مملو از حقایقی است که هرگز هیچ قدرتی برای همیشه قادر به حذف یا تغییر آن نیست.» به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی، در واکنش به گفته‌های روز گذشته مایک پنس در تشبیه ایران به «دولت نازی» پس از بازدید از اردوگاه کار باقیمانده از این رژیم در آشویتس لهستان گفت: «سابقه تاریخی و فرهنگی ایران در همزیستی و احترام به ادیان الهی به ویژه دین یهود در اسناد معتبر تاریخی ملل مختلف ثبت شده است و تاریخ و تمدن دیر پا و چند هزار ساله ایران گویای نوع تفکر و نگاه ایرانیان به دیگر فرهنگ‌ها و ادیان و همزیستی مسالمت‌آمیز و برخورداری از تسامح و تساهل در این گونه موضوعات است.» قاسمی گفته‌های پنس را «پوچ و تبلیغاتی» خواند و گفت که این اظهارات از سر کینه و عصبیت مطرح شده است: «ملاک و معیار ما در سیاست خارجی خوی تجاوزگری و اشغالگری رژیم جعلی و غیرقانونی صهیونیستی و ماشین کشتار و مرگ مردم فلسطین است که با تحمیل ظالمانه خود، عامل نفاق و تفرقه بین کشورهای منطقه شده و ریشه بحران‌ها و تنش‌های فرساینده و پرهزینه خاورمیانه است.»