تنها راه بقا، رد تئوری بقا

در اینجا کتابی برای نخستین بار منتشر می‌شود که از داخل کشور به “زمانه” رسیده است. کتاب تألیف جمعی است که خود را با عنوان «شورای نویسندگان» معرفی کرده‌اند و در آن دیدگاه خود درباره وضعیت و این که چه باید کرد را شرح داده‌اند.