خبرگزاری «رویترز» یکشنبه ۱۷ فوریه/ ۲۸ بهمن از امضای یک یادداشت تفاهم میان عربستان و فرانسه در زمینه همکاری‌های دریایی خبر داد. براساس این تفاهم‌نامه که میان «صنایع ارتش عربستان سعودی» و «گروه دریایی فرانسه» امضا شده است، این دو شرکت با هدف افزایش قابلیت‌ها و آمادگی نیروی دریایی عربستان، به صورت مشترک برای تولید و توسعه سیستم‌های دریایی سرمایه‌گذاری خواهند کرد. آندریاس شوور رئیس اجرایی صنایع ارتش عربستان اعلام کرد این دوشرکت در عربستان کشتی‌های جنگی، ناوچه و زیردریایی خواهند ساخت. شرکت «صنایع ارتش عربستان» که در سال ۲۰۱۷ با هزینه صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان شروع به‌کار کرد،‌ ۵۱ درصد از این سرمایه گذاری مشترک را تامین می‌کند.