«مادر اسماعیل بخشی پس از تلاش مأموران برای دستگیری او به بیمارستان منتقل شد»

بر اساس اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده اسماعیل بخشی برای پیگیری وضعیت او به دادستانی شوش مراجعه کردند اما با برخورد خشن مأموران امنیتی مواجه شدند.