علی‌ اصغر میرابراهیمی، رئیس اتحادیه صنف رستوران‌داران هشدار داد کبابی که زیر ۱۵ هزار تومان روی میز مشتری بیاید قطعاً کباب نیست بلکه با آشغال‌گوشت تهیه شده. علی‌اصغر میرابراهیمی به خبرگزاری تسنیم گفت: متاسفانه در ماه‌های اخیر قیمت مواد اولیه افزایش چشمگیری داشته و همین امر علاوه بر کاهش مشتریان رستوران‌ها، باعث مشکلاتی برای همکاران ما شده است. وقتی جوجه کیلویی ۳۰ هزار تومان است، راسته گوسفندی کیلویی ۱۲۰ هزار تومان یا مغز راسته کیلویی ۱۸۰ هزار تومان، چطور ممکن است قیمت چلوکباب پرسی ۱۵ هزار تومان باشد؟ رئیس اتحادیه صنف رستوران‌داران این احتمال را که برخی رستوران‌ها از ضایعات گوشت مانند پوست مرغ و کله گاو و سنگدان در طبخ کباب استفاده می‌کنند رد نکرد.