جمعی از کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه به همراه خانواده اسماعیل بخشی روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه مقابل دادگستری شوش تجمع کردند و به احتمال تمدید مدت بازداشت او اعتراض کردند. اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی اعتصاب کارگران این مجتمع دستگیر و زندانی شد. افشاگری او درباره شکنجه در زندان، سبب شد او اول بهمن این بار با شکایت وزارت اطلاعات دستگیر و به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و فعالیت تبلیغی علیه نظام» زندانی شود. به نوشته سندیکای نیشکر هفت‌تپه اسماعیل بخشی بدون بازجویی در سلول انفرادی بازداشت گاه امنیتی وزارت اطلاعات در اهواز برای نوشتن تکذیبیه در رابطه با شکنجه در دوران بازداشت تحت فشار قرار دارد. روز یکشنبه ۲۸ بهمن خانواده اسماعیل بخشی در اعتراض به احتمال تمدید قرار زندان او به دادسرای شوش مراجعه کردند اما دادستان شوش حکم به بازداشت مادر او داد و حمله ماموران برای زدن دستبند به دستان او سبب حمله قلبی او شد و بعد به بیمارستان منتقل شد. مادر اسماعیل بخشی که روز یکشنبه مقابل دادسرای شوش از سوی ماموران مورد حمله قرار گرفته بود در تجمع امروز نیز حضور داشت. تجمع‌کنندگان خواستار آزادی اسماعیل بخشی شدند.