پاسخ ممتنع فرانسه و آلمان به بازگشت صدها جنگجوی خارجی داعش

ترامپ از اروپا خواسته بود حدود ۸۰۰ جنگجوی اروپایی داعش را تحویل بگیرد و آنها را محاکمه کند. فرانسه و آلمان گفته‌اند میسر نیست.