فراکسیون غذا و داروی مجلس: دولت باید به دارو یارانه دهد

هاشمی گفت ثابت ماندن قیمت دارو «خطرناک» است، اما نباید «افزایش شدید نداشته باشد.»