بحران افزایش قیمت در بازار خودروی ایران

شرکت سایپا برای تخفیف بحران قیمت، ۵ مدل از خودروهای پراید را به صورت اینترنتی به پیش‌فروش گذاشت که با هجوم خریداران مواجه شد و ظرفیت فروش آن در فاصله کمتر از یک ساعت در شهرهای بزرگ ایران به پایان رسید.