اقبال شعبانی بازرس سندیکای کارگران خباز سنندج توسط ماموران امنیتی دستگیر شده و احسان یوسفی کارگر فولاد اهواز از سوی حراست ممنوع‌الورود شده است. اقبال شعبانی بازرس سندیکای کارگران خبازان سنندج غروب دوشنبه ۲۹ بهمن در خیابان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیچ اطلاعی از مکان نگهداری این فعال کارگری در دست نیست. حراست گروه ملی فولاد اهواز نیز ورود احسان یوسفی کارگر معترض را به کارخانه ممنوع کرده است. پیگیری این کارگر و همکارانش برای اطلاع از علت ممنوع‌الورودی نتیجه نداده و به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران اداره حراست اعلام کرده دستور «از بالا» صادر شده است. احسان یوسفی در زمره کارگرانی است که در جریان اعتصاب و اعتراضات اخیر در فولاد اهواز دو بار دستگیر شده. ماموران اطلاعات پس از بازرسی خانه او کامپیوتر و تلفن همراهش را ضبط کرده‌اند.