نماینده ولی فقیه در ماجرای حمله انتحاری به اتوبوس مرزبانان احتمال «نفوذ» در سپاه را رد نکرد

عبدالله حاجی صادقی احتمال نفوذ در سپاه را رد نکرد و گفت «دشمن» با دستگیری زنی که متهم به مشارکت در طراحی حمله به اتوبوس سپاه است دستپاچه شده.