پلیس: نمایندگانی که به خاطر پالرمو تهدید شدند، شکایت کنند

نمایندگان موافق لایحه پالرمو به «برخورد خونین» تهدید شده‌اند. رئیس پلیس تهران می‌گوید اگر شکایت کنند، پلیس رسیدگی می‌کند. منشأ پیامک‌ها اما مشخص است.