«اجرای اینستکس مشروط نیست»

سفیر آلمان در ایران می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند شرکت‌های خصوصی را به تجارت با ایران مجبور کند اما اینستکس به شرکت‌ها کمک می‌کند. او می‌گوید پیوستن ایران به FATF شرط نیست تأکیدی است بر واقعیت.