پوتین تلویحاً آمریکا را به حمله موشکی تهدید کرد

رئیس جمهوری روسیه در سخنانش در پارلمان، آمریکا را تهدید کرد که اگر در خاک اروپا موشک مستقر کند مراکز تصمیم‌گیری و هدایت این موشک‌ها را هدف قرار می‌دهد.