به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی نخستین جلسه محاکمه رضوانه محمدی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و تلاش برای عادی‌سازی روابط همجنس‌خواهانه» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به وکیل رضوانه محمدی اجازه دسترسی به پرونده و دفاع از او داده نشد. رضوانه محمدی ۱۲ شهریور سال جاری دستگیر و به مدت ۲۶ روز در بازداشتگاه ۲۰۹ تحت بازجویی بود. او ۷ مهر به بند نسوان اوین منتقل و نهایتاً ۲۸ مهر با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیونی به شکل موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد. ریاست دادگاه را قاضی مقیسه به عهده داشت.