سفر بن سلمان به چین: بندبازی پکن بین تهران و ریاض‎

چین به نفت خاورمیانه نیاز دارد و تلاش می‌کند تا روابط خود با ایران و عربستان سعودی را حفظ کند. بن سلمان در حالی وارد پکن شده که هیئت بلندپایه ایران نیز به دیدار رهبر چین رفته بود.