رئیس بانک مرکزی دلایل افزایش قیمت ارز را اعلام کرد

همتی جو روانی ناشی از اجلاس FATF و مصوبه آزادی ورود کالا از طریق مرزنشینان را از دلایل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر دانست. او احتمال داد تعلیق ایران در لیست سیاه FATF تمدید شود.