عفو بین‌الملل: مقامات ایران جان و سلامت آرش صادقی را به خطر انداخته‌اند

سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی به دلیل جلوگیری از دسترسى آرش صادقى ‌به مراقبت‌هاى درمانى و بى‌اعتنایى به هشدارهاى پزشکی انتقاد کرد.