رزمایش بزرگ نیروی دریایی ارتش آغاز شد

رزمایش نیروی دریایی در شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند با هدف بررسی تهدیدها و آزمایش تسلیحات و تجهیزات برگزار می‌شود.