آنچه باید درباره تحقیقات «بازرس مولر» بدانیم

حاصل بیش از ۱۸ ماه تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، ۱۹۹ مورد ایراد اتهام جنایی، صدور ۳۷ مورد کیفرخواست و ۴ حکم زندان بوده است.