بیانیه اخیر خامنه‌ای: اصرار بر یک سیاست ویرانگر

اکبر گنجی − موجودیت ایران و ایرانیان منوط به تجدید نظر اساسی در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است.