نمایندگان مجلس روز شنبه چهارم اسفند در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، در مصوبه‌ای زائران اربعین را از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف کردند. بر اساس این مصوبه، به شرط تایید شورای نگهبان، آن دسته از زائران اربعین که از تاریخ ۲۴ شهریور ماه سال ۹۸ تا ۱۲ آبان‌ سال ۹۸ ایران را از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق ترک کنند، از پرداخت عوارض خروج معاف خواهند بود. عوارض خروج از کشور در سال ۹۷ برای سفر حج تمتع و حج عمره از کلیه مرزهای کشور برای بار اول مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال، برای بار دوم مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال و برای بار سوم به بعد، مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار ریال تعیین شده بود. همچنین عوارض خروج از کشور برای سایر سفرهای خارجی نیز بدین ترتیب است: عوارض خروج از کشور برای سایر سفرهای خارجی از کلیه مرزهای کشور برای بار اول در سال ۱۳۹۷، مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، برای بار دوم، مبلغ سه میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و برای بار سوم به بعد، مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال تعیین گردیده است. زائرین اربعین اما در سال ۱۳۹۷ هم از پرداخت عوارض خروج معاف بودند.