بودجه ۹۸: حذف یارانه «ثروتمندان» بار دیگر در دستور کار قرار گرفت

علی مطهری پیشنهاد داده یارانه نقدی تنها به افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها تعلق گیرد، اما مجلس با این طرح مخالفت کرده.