برای خرید خانه در ایران چند سال باید صبر کرد؟

میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در بهمن امسال حدود شش میلیون تومان برآورد شده. با ده سال پس‌انداز کل درآمد خرید خانه با وام مسکن امکان‌پذیر است.